eeshaspirit1@gmail.com
כלות      Brides

לכל כלה פנטזיה וסיפור משלה איתו היא רוצה להופיע ביום חתונתה.
בדים, גזרות, תחרות, הינומות, אין סוף אפשרויות.
תהליך עיצוב שמלת הכלה כולל פגישות בהן אנחנו מגלות במה את מעוניינת,
מה מתאים לך ומה עומד באפשרויות התקציביות שלך.
מתוך זה אעצב ואתפור את שמלת הכלה הייחודית לך.
ניתן לקנות בדים חדשים וליצור שמלת כלה חדשה.
לחילופין, ניתו לעבוד עם שמלת כלה העוברת במשפחה או לרכוש שמלה בחנות יד שנייה ולהתאים אותה אלייך. אפשר להתיר את תפרי השמלה, ולחבר אותה מחדש בגזרה שונה עם תוספת בדים אחרים...
כמו שאמרתי, אין סופ אפשרויות !